Mobbing ocenia się jako groźne zjawisko nawet wśród pracodawców przez pracodawców, ale tylko nieliczne grupy ludzi borykających się z tym problemem chcą dochodzić praw z tytułu Prawa Pracy. Czy z szefostwem nie warto próbować wygrać, a o wypłacie odszkodowania można zapomnieć?

Mobbing – czy łatwo go udowodnić?

Jako mobbing identyfikujemy działania albo zachowania uderzające w pracownika oraz personel przedsiębiorstwa, objawiające się trwałym i powtarzanym dokuczaniem albo zastraszaniem. Jeśli akty agresji pracodawcy przyczynią się do obniżenia oceny pracownika na rynku pracy, incydenty te nabywają rangę przestępstwa. Musi też być stwierdzone działanie z premedytacją, która zmierza do wyszydzenia lub zdeprecjonowania ofiary, a w rezultacie odseparowanie od pozostałej części załogi.

Można wyróżnić mobbing długotrwały, kiedy nie mamy do czynienia z jednorazowym epizodem, lecz działania nabierają charakteru ciągłego. Jeżeli incydenty powtarzają się co najmniej parę razy w miesiącu, mamy do czynienia przestępczym mobbingiem regularnym. To celowe działanie, podejmowane dla osiągnięcia planowanego efektu. Uporczywy mobbing znacznie utrudnia, a niekiedy nawet uniemożliwia kontynuowanie powierzonych obowiązków, ma potężny wpływ na samoocenę oraz wydajność, co w rezultacie przyczynia się do spadku nastroju. Żeby precyzyjnie rozpoznać, czy postępowanie kierownictwa posiada przesłanki mobbingu, zaleca się zwrócić się o pomoc, którą proponuje adwokat Łódź, Kalisz, czy Toruń to miejsca, gdzie łatwo wyszukasz kogoś, kto poprowadzi Twoją historię z nękaniem w tle.

Pieniądze – czy wystarczające zadośćuczynienie za stosowanie mobbingu?

Jeżeli sprawa zakończy się sukcesem, sędzia przyzna Ci odszkodowanie, którym zostanie obciążona druga strona. Najczęściej nie ma jednej sumy ani specjalnego taryfikatora – o tym postanawia sąd. Nieocenionym wsparciem w oszacowaniu tej wartości powinien być adwokat lub radca, który dokładnie zaznajomi się ze szczegółami sprawy, a także dowodami. Znane casusy otrzymania odszkodowania sięgają 5 tys. zł, ale częstokroć odszkodowanie może przekroczyć 20, 50 albo i 100 tys. zł.
Mobbing ściganiu, aczkolwiek spory z szefem czy odmienne opinie nie będą podstawą, żeby przygotować akt oskarżenia. Należy mieć dowody, ewentualnie przydadzą się głosy świadków.