Nieznajomość prawa szkodzi oraz może grozić wieloma poważnymi konsekwencjami dla każdego człowieka. Nikt nie zasłoni się brakiem wiadomości o aktualnych przepisach czy skutków czynów karalnych. Bez znaczenia jest, czy stało się to nieświadomie czy celowo, konsekwencje dotyczą każdego.

Prawo karne – co grozi za działanie niezgodne z prawem?

Dając się ponieść emocjom i pomijając przemyślenie tego, czy jest to zgodne z prawem, narażamy się na ogrom przykrych konsekwencji. Przykładem popularnych wykroczeń mogą być zaniedbania podatkowe, zdarzające się często pracownikom i właścicielom firm. Nawet w przypadku drobnego przestępstwa możemy potrzebować wsparcia prawnika. Można znaleźć taką osobę wpisując hasło prawnik Kraków albo adwokat prawo karne Łódź, wpisanie miejsca zamieszkania ułatwi znalezienie najbliższego prawnika. Zgodnie z prawem w tej dziedzinie zasady są z góry narzucone, a ich nieprzestrzeganie w każdej sytuacji będzie przestępstwem, przez co podlega pod prawo karne procesowe i w efekcie będzie odpowiednio karane.

W jakich przypadkach przepisy prawa karnego nie obowiązują?

Postępowanie sądowe przeciwko podejrzewanemu o przestępstwo rozpocznie się wyłącznie jeśli określone zasady sądowe będą spełnione. Brak informacji o popełnionym przestępstwie i przypisanej do niego kary w przepisach kodeksu to znak, iż winny uniknie ukarania za popełnione czyny.

np. na skutek posiadanego immunitetu) oraz kilka innych sytuacji.